פרופ' מאיר להב

נבחר לקבל את פרס ישראל בחקר הכימיה והפיסיקה
Prof. Meir Lahav