פרופ' שפרירה גולדווסר

צורפה לאגודה למתמטיקה של לונדון וזכתה במדליית המצוינות מטעם קולג' ברנרד
Prof. Shafrira Goldwasser