שנת 5774 (2014)

IMO

ראש המשלחת 

לב רדזיוילובסקי

 

סגן ראש המשלחת 

עמוס און

חברי המשלחת : 

 

ניצר טור

ניקוד: 27

מדליית כסף

עמרי ניסן סולן 

ניקוד: 27

מדליית כסף

אמוץ אופנהיים 

ניקוד: 27

מדליית כסף

תומר נוביקוב

ניקוד: 23

מדליית כסף

דור שמויש 

ניקוד: 22

מדליית כסף

דור מצר

ניקוד: 17

מדליית ארד