שנת 5782 (2022)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

דניאל קנר

חברי המשלחת : 

 

עומרי זמר  

ניקוד: 36

מדליית זהב

אורי פרנקל

ניקוד: 33

מדליית כסף

נגה פרידמן

ניקוד: 33

מדליית כסף

איתמר ניר

ניקוד: 30

מדליית כסף

יאיר שהם  

ניקוד: 30

מדליית כסף

גיא אוסטפלד

ניקוד: 26

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מרים פרבר

חברות המשלחת : 

 

נגה פרידמן

ניקוד: 38

מדליית זהב

יערה שולמן 

ניקוד: 17

מדליית ארד

נגה לבין 

ניקוד: 19

מדליית ארד

תמר פאר

ניקוד: 17

מדליית ארד