שנת 5780 (2020)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

גיא קפון

חברי המשלחת : 

 

שחר פרידמן 

ניקוד: 34

מדליית זהב

רונאל לקר

ניקוד: 24

מדליית כסף

שבו רגבים 

ניקוד: 24

מדליית כסף

משה סינקלר

ניקוד: 23

מדליית ארד

יובל אילני

ניקוד: 22

מדליית ארד

אלמוג ולד

ניקוד: 19

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מרים פרבר

חברות המשלחת : 

 

נגה פרידמן

ניקוד: 24

מדליית כסף

מאיה קלינשטיין 

ניקוד: 15

מדליית ארד

ניקול גרוסמן

ניקוד: 12

מדליית ארד

רוני חזן

ניקוד: 4