שנת 5776 (2016)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

עמוס און

חברי המשלחת : 

 

ירון ברודסקי 

ניקוד: 24

מדליית כסף

עומרי פאר

ניקוד: 23

מדליית כסף

יואב אבידן 

ניקוד: 23

מדליית כסף

בועז גוברמן 

ניקוד: 21

מדליית ארד

דור מצר 

ניקוד: 20

מדליית ארד

ליעם חנני

ניקוד: 16

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מריה גורליק

חברות המשלחת : 

 

מאיה נוה

ניקוד: 23

מדליית כסף

שירה בן דור

ניקוד: 17

מדליית כסף