שנת 5781 (2021)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

דניאל קנר

חברי המשלחת : 

 

יאיר שהם  

ניקוד: 28

מדליית זהב

יהל מנור 

ניקוד: 28

מדליית זהב

אלמוג ולד

ניקוד: 27

מדליית זהב

עומרי זמר

ניקוד: 22

מדליית כסף

שחר פרידמן 

ניקוד: 19

מדליית כסף

דרור פריד

ניקוד: 15

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מרים פרבר

חברות המשלחת : 

 

נגה פרידמן

ניקוד: 35

מדליית זהב

יערה שולמן 

ניקוד: 14

מדליית כסף

ניקול גרוסמן

ניקוד: 5

 

תמר פאר

ניקוד: 6