שנת 5779 (2019)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

שחר כרמלי

חברי המשלחת : 

 

עידו קרשון

ניקוד: 34

מדליית זהב

ליאור הדסי

ניקוד: 28

מדליית כסף

שבו רגבים 

ניקוד: 26

מדליית כסף

רועי סיני

ניקוד: 25

מדליית ארד

שחר פרידמן

ניקוד: 22

מדליית ארד

איתי יהודה

ניקוד: 21

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מרים פרבר

חברות המשלחת : 

 

מאיה קלינשטיין

ניקוד: 6

 

סופיה קורבטובה

ניקוד: 11

ציון לשבח

ניקול גרוסמן

ניקוד: 11

ציון לשבח