שנת 5778 (2018)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

לב רדזיוילובסקי

חברי המשלחת : 

 

רועי סיני

ניקוד: 27

מדליית כסף

איתן תירוש

ניקוד: 25

מדליית כסף

איתי יהודה 

ניקוד: 24

מדליית ארד

עידו קרשון

ניקוד: 22

מדליית ארד

ליאור הדסי 

ניקוד: 21

מדליית ארד

מאיה נווה

ניקוד: 17

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מרים פרבר

חברות המשלחת : 

 

מאיה נוה

ניקוד: 36

מדליית זהב

ליבי לובוביץ

ניקוד: 24

מדליית כסף

יעל גליקסמן

ניקוד: 11

ציון לשבח

מאיה קלינשטיין

ניקוד: 9