שנת 5783 (2023)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

אילה גרינגלז

חברי המשלחת : 

 

איתמר ניר

ניקוד: 35

מדליית זהב

אבנר ספירה

ניקוד: 29

מדליית כסף

אסף יקואל

ניקוד: 29

מדליית כסף

עופר בוגוסלבסקי

ניקוד: 27

מדליית כסף

יותר עמיר  

ניקוד: 22

מדליית ארד

אורי פרנקל

ניקוד: 21

מדליית ארד

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

 Dajčman Lucija

חברות המשלחת : 

 

נגה פרידמן

ניקוד: 42

מדליית זהב

יערה שולמן 

ניקוד: 36

מדליית כסף

נטע אילני 

ניקוד: 21

מדליית ארד

 

 

 

RMM

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

 

חברי המשלחת : 

 

איתמר ניר

ניקוד: 29

מדליית זהב

נגה פרידמן

ניקוד: 24

מדליית זהב

אורי פרנקל

ניקוד: 23

מדליית כסף

אסף יקואל

ניקוד: 19

מדליית כסף

אבנר ספירה  

ניקוד: 21

מדליית כסף

יותם עמיר

ניקוד: 17

מדליית ארד

 

 

רז דבורה 

 

ציון לשבח

תבור אביב 

השתתפות

עופר בוגוסלבסקי

 

השתתפות