שנת 5777 (2017)

IMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגן ראש המשלחת 

שחר כרמלי

חברי המשלחת : 

 

ליעם חנני

ניקוד: 23

מדליית כסף

דור מצר

ניקוד: 21

מדליית כסף

יואב אבידן 

ניקוד: 21

מדליית כסף

נועם תא-שמע

ניקוד: 16

מדליית ארד

בועז גוברמן 

ניקוד: 16

מדליית ארד

אביאל בוג

ניקוד: 10

 

EGMO

ראש המשלחת 

דן כרמון

 

סגנית ראש המשלחת 

מריה גרינגלז

חברות המשלחת : 

 

שירה בן דור

ניקוד: 26

מדליית כסף

ירדן מודעי 

ניקוד: 26

מדליית כסף

מאיה נוה

ניקוד: 27

מדליית כסף

דנה זיידמן

ניקוד: 9