זוכים לשנת תשל"ב

מקום ראשון

  • עפר גאבר

פרס עידוד

  • ראובן אקנר
  • גיל קלעי

ציון לשבח

  • נוגה אלון 
  • אמיר באן
  • משה דובינר