זוכים לשנת תשמ"ג

מקום ראשון

  • מיכאל גולן - י"ב - אורט טכניקום, גבעתיים

מקום שני

  • אהוד פרידגורט - י"ב - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

מקום שלישי

  • אלכסנדר פורמן - י"ב - הגימנסיה העברית, ירושלים

מקום רביעי

  • אורי גנור - ט' - חט"ב אחד העם, פתח תקוה

ציון לשבח

  • מנחם טאוב - י"ב - מכללת אורט, ירושלים
  • רון פורת - י' - אליאנס, חיפה
  • אלכסנדר סמורודניצקי - י"א - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים
  • איילת לינדנשטראוס - י"א - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים