זוכים לשנת תשע"ד

מקום ראשון

 • עמרי סולן

מקום שני

 • אמוץ אופנהיים
 • ניצן טור

מקום שלישי

 • יעל קירקפטריק
 • ירון ברודסקי
 • תומר נוביקוב
 • דור שמויש

ציון לשבח

 • איתי כהן
 • דור מצר
 • בועז גוברמן
 • מוטי אטקינד
 • ניר ירון
 • נועם מיקלטסקי
 • שחר זילברשטיין
 • גיא יגב