זוכים לשנת תשמ"ט

מקום ראשון

  • אהרון מילר - י"א - בית ספר להנדסאים,תל אביב

מקום שני

  • גדי קוזמא - י"ב - עירוני ד',תל אביב

ציון לשבח

  • עידו ברנע - י"ב - בן גוריון, גבעת חיים
  • שלמה שהם - י"ב - בני עקיבא, נתניה
  • ליאור גרונדלינגר