זוכים לשנת תשל"ז

מקום ראשון

  • יוסי קדישביץ - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה

פרס עידוד מיוחד

  • ולדימיר אברבוך - י - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה

פרס עידוד

  • עזר מלצר - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה
  • רון מוצפי - י"א - מקיף ג',באר שבע

ציון לשבח

  • ויקטור גלפרין - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה
  • גדעון מוסקוביץ - י"ב - עיוני כללי, צפת
  • משה קליין - י"ב - בית ספר להנדסאים,תל אביב