זוכים לשנת תש"ן

מקום ראשון

  • גיל אלון - י"ב - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

מקום שני

  • יובל ארטשטיין - י"ב - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

ציון לשבח

  • אורי בדר - י"ב - בי"ס חוף הכרמל
  • דן גאיצורי - י"ב - תיכון קלעי, גבעתיים
  • ספי לדקני - י"א - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים
  • אלכסנדר ינקוביץ - י"ב - הריאלי, חיפה