תשס"ח

מקום ראשון

 • דן כרמון -י"ב- תיכון על"ה מקיף למדעים, לוד
 • ליאור גולדברג -י"ב- תיכון דה-שליט, רחובות

מקום שני

 • איתמר כהן מטלון -י"א- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע
 • עשהאל רייטר - י"ב- ישיבה תיכונית שעלבים, שעלבים

מקום שלישי

 • נועם גביש - י"ב- תיכון הריאלי העברי בחיפה, חיפה
 • שקד קופלביץ -י"א- תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים

ציון לשבח

 • תומר ארגמן -ט'- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע
 • ליר בהק -י"א- תיכון אוסטרובסקי, רעננה
 • עומרי בן אליעזר -י"א- תיכון עירוני ה', חיפה
 • אופיר גורודצקי -י"ב- תיכון עירוני ה', חיפה
 • דור דולב -י"א- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע
 • יגאל ז'לקין -י'- תיכון שבח-מופת, תל-אביב
 • דורון לוין -י"ב- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע
 • אוהד ניר -י'- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע
 • אורי סומך -י'- תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים
 • תומר עזרא -י"ב- תיכון אחד-העם , פתח-תקווה
 • איתן שילה -י"ב- תיכון עירוני ה', חיפה
 • תמר רויטברף -י"א- תיכון שבח-מופת, ת-אביב
 • אולג מילשטיין -י"ב- המועדון המתמטי בדרום, באר שבע