זוכים לשנת תשמ"ד

מקום ראשון

  • עדי לוי - י' - יד סינגלובסקי, תל אביב

מקום שני

  • אלכסנדר סמורודניצקי - י"ב - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים

מקום שלישי

  • אורי גנור - י' - חט"ב אחד העם, פתח תקוה

מקום רביעי

  • גיל קפלן - י"ב - מיטרני, חולון

ציון לשבח

  • אביתר מתניה - י"ב - הראלי העברי, חיפה
  • חגי אילני - י"ב - מקיף דתי ע"ש קנדי, עכו
  • איילת לינדנשטראוס - י"ב - התיכון שליד האוניברסיטה, ירושלים