זוכים לשנת תשל"ו

מקום ראשון

  • רון עדין - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה

פרס עידוד

  • משה אולשנסקי - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה
  • ויקטור גלפרין - י"א - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה
  • אבנר שושני - י"ב - עירוני א',תל אביב

ציון לשבח

  • מיכאל גרונצויג - י"ב - עירוני ה',חיפה
  • אמיר דמבו - י"ב - הריאלי העברי,בית בירם,חיפה
  • עפר ציז'ק - י"ב - גמנסיה רחביה,ירושלים