זוכים לשנת תשל"ג

מקום ראשון

  • אמיר באן - עירוני י תל אביב

פרס עידוד

  • דורון גפנר - עירוני יב בת ים
  • עופר יוסף - בני עקיבא נתיב מאיר ירושלים

ציון לשבח

  • נוגה אלון - הריאלי העברי,בית בירם, חיפה
  • יוסי פלדמן - ברנר,פתח תקווה