תשס"ז

מקום ראשון

 • כרמון דן -י"א- תיכון מקיף למדעים, לוד
 • מילשטיין אולג -י"א- תיכון מקיף ה', באר שבע (המועדון המתמטי בדרום)
 • רייטר עשהאל -י"א- ישיבה תיכונית שעלבים, שעלבים

מקום שני

 • און עמוס -י"ב- תיכון הריאלי העברי, חיפה
 • אנטובה אינה -י"ב- תיכון אורט, רחובות (מועדון קנטור)
 • זלידנקו אולג -י"ב- תיכון מקיף ג', באר שבע (המועדון המתמטי בדרום)
 • יפרח אסף -ח'- תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים

מקום שלישי

 • גפני יותם -י"ב- בי"ס מדעים ואמנויות, ירושלים
 • קופלביץ שקד -י'- תיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים

ציון לשבח

 • בן אליעזר עומרי -י'- תיכון עירוני ה', חיפה
 • נוביקוב סמיון -י"א- תיכון שבח מופת, תל אביב
 • שילה איתן -י"א- תיכון עירוני ה', חיפה
 • שפירא אסף -י"ב- תיכון עירוני חוגים, חיפה