זוכים לשנת תשנ"ו

מקום ראשון

  • דמיטרי קוצ'ין - י"ב - שבח מופת,תל אביב
  • אלי דסיאטניקוב - י"א - מקיף ג',אשדוד

מקום שני

  • מיכאל סימקין - ח - שבח מופת,תל אביב
  • לאוניד גומנובסקי - י"א - גלילי,כפר סבא

מקום שלישי

  • פבל רדזיווילובסקי - י"ב - שבח מופת,תל אביב

ציון לשבח

  • בועז קלרטג - י"ב - אוסטרובסקי,רעננה
  • ישי כרמיאל - י"א - בית ספר להנדסאים,תל אביב
  • יולי גרמן - י"ב - בית ספר להנדסאים,תל אביב

השג מחוץ לתחרות

  • לב בוחובסקי
  • לב רדזיווילובסקי