זוכים לשנת תשל"ח

מקום ראשון

  • אהוד מירב - י"ב - גמנסיה עברית ירושלים

פרס עידוד

  • נפתלי חייט - י"א - אורט סינגלובסקי, תל אביב
  • דוד בורשטיין - י"ב - עירוני ד',תל אביב

ציון לשבח

  • ולדימיר מיקולינסקי - י"א - קרית החינוך ע"ש א.קציר,רחובות
  • ולדימיר אורבוך - י"א - עירוני חדש, חולון
  • שלמה זילברשטיין - י"ב - עירוני י"ד תל אביב