זוכים לשנת תשנ"ה

מקום ראשון

  • לב רדזיווילובסקי - י"א - שבח מופת,תל אביב

מקום שני

  • מקסים איורש - י"ב - ליאו באק,חיפה

ציון לשבח

  • מרק זלוצ'ין - י"ב - עירוני חוגים,חיפה
  • דניס בוריסוב - י"ב - התיכון הישראלי למדעים ואומנויות,ירושלים
  • פבל רדזיווילובסקי - י"א - שבח מופת,תל אביב
  • אלי דסיאטניקוב - י - מקיף ג',אשדוד
  • בועז קלרטג - י"א - אוסטרובסקי,רעננה

השג מחוץ לתחרות

  • לב בוחובסקי - שבח מופת,תל אביב