זוכים לשנת תשל"א

מקום ראשון

  • רן דונגי

פרס עידוד

  • ליאורה גושן
  • יובל פיגנבלט
  • גיל קלעי

ציון לשבח

  • כרמל ערמון