זוכים לשנת תשנ"ט

מקום ראשון

 • רן טסלר - ט' - בי"ס שמואל הנגיד, הרצליה
 • אמיתי יובל - י"א - תיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים

מקום שני

 • אמיתי צ'רניק - י"ב - לאו בק, חיפה
 • מיכאל חנבסקי - י' - שבח מופת, ת"א
 • רועי הרפז - בי"ס דה שליט, רחובות

ציון לשבח

 • אורן לנג- י"ב - גלילי, כפר-סבא
 • אריאל אמיר - י"ב - תיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים
 • מקסים ביצ'וץ - י"ב - שבח מופת, תל אביב
 • אלכסנדר סודין - י"ב - שבח מופת, תל אביב
 • מיכאל סימקין
 • מיכאל פציטניקוב - י"א - שבח מופת,תל אביב