Dr. Sharon Fireman

ד״ר שרון פיירמן

ראש יחידת בינה למחקר טרום-יישומי

בינה הינה יחידה מדעית אשר הוקמה בתחילת שנת 2021 בכפיפות למשרד סגנית הנשיא לחדשנות ויישומים טכנולוגיים, פרופ' אירית שגיא. בינה הוקמה על-מנת לתמוך במחקר הבסיסי הענף המתקיים בקמפוס, ולגשר בינו לבין הפעילות המסחרית המבוצעת דרך חברת ידע. בינה מסייעת בפיתוח רעיונות ראשוניים של חוקרי המכון בכל תחומי המחקר הבסיסי, עוזרת בתכנון סט ניסויים מדעיים ומקשרת בין המדענים ליועצים המסייעים בהבשלתם לעבר היישום לרווחת האנושות. בנוסף, בינה אחראית על תוכניות העשרה, הכשרה וליווי לסטודנטים וחוקרים ובהם מפגשי אקדמיה ותעשייה, סדנאות, קורסים והרצאות שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים מהתעשייה.

בינה העוסקת במחקר טרום-יישומי, שואפת לייצר חשיפה, הטמעה ושיח פתוח בקמפוס ולצורך כך, בינה תומכת בפרויקטים, חוקרים, עמיתי מחקר וסטודנטים וכן מפעילה מגוון פעילויות ייחודיות בקמפוס, כגון:

  1. זיהוי, לווי ומימון פרויקטי מחקר בעלי פוטנציאל יישומי הנמצאים בשלבי פיתוח מוקדמים.
  2. ייזום, עידוד ותמיכה בפרויקטי מחקר רב-תחומיים.
  3. מפגשים בין גורמים באקדמיה ובתעשייה, יחד עם תוכניות הכשרה ולווי שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים בתעשייה.

יש לכם פרויקט המתאים להגשה? רוצים לקחת חלק בפעילות?

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים