Dr. Sharon Fireman

ד״ר שרון פיירמן

ראש יחידת בינה למחקר טרום-יישומי

בינה הינה יחידה מדעית חדשה אשר הוקמה בכפיפות למשרד סגנית הנשיא ליישומים טכנולוגיים, פרופ' אירית שגיא. בינה הוקמה על-מנת לתמוך במחקר הבסיסי המתקיים בקמפוס, ולגשר בינו לבין הפעילות המסחרית המבוצעת דרך חברת ידע. בינה, תסייע לחוקרים להבשיל רעיונות מוקדמים בכל תחומי המחקר הבסיסי לכדי פיתוח פרויקטים אשר יועברו לחברת ידע לצורך מסחור ויצירת שיתופי פעולה עסקיים עם גורמים בתעשייה. בנוסף, בינה תעודד מפגשי אקדמיה ותעשייה ותקיים תכניות הוראה, הכשרה וליווי שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים מהתעשייה.

בינה שואפת לייצר חשיפה, הטמעה ושיח פתוח בקמפוס לגבי האופן שבו מחקר בסיסי מתורגם למוצר תעשייתי, ולצורך כך, בינה תתמוך בפרויקטים, חוקרים, עמיתי מחקר וסטודנטים וכן תפעיל מגוון פעילויות ייחודיות בקמפוס, כגון:

  1. זיהוי, לווי ומימון פרויקטי מחקר בעלי פוטנציאל יישומי הנמצאים בשלבי פיתוח מוקדמים.
  2. עידוד ותמיכה בפרויקטי מחקר רב-תחומיים המבקשים לתת מענה לאתגרים תעשייתיים.
  3. מפגשים בין גורמים באקדמיה ובתעשייה, יחד עם תוכניות הכשרה ולווי שיועברו על-ידי בוגרי מכון ויצמן ומומחים בתעשייה.
  4. קורסים, תוכניות הוראה והתמחות בתעשייה.

יש לכם פרויקט המתאים להגשה? רוצים לקחת חלק בפעילות?

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפרטים נוספים