עבודה בגזים דחוסים

גזים אינרטיים - גזים לא רעילים ולא דליקים הנתונים בגלילים בלחץ גבוה כגון הליום, , חנקן, ארגון, , פחמן דו חמצני וכד'.

גזים רעילים או דליקים: גזים כגון מתאן, פראון או אחר.

הוראות אלה חלות על כל גלילי הגז, כולל – lecture bottles, אך לא על גלילים חד או רב פעמיים של גז בישול.

 1. לפני הזמנת גליל גז על מנהל המעבדה לוודא כי סוג הגז וכמותו בגליל נמצאים בהיתר הרעלים של מכון ויצמן וכי התשתית במעבדה מתאימה לאחסון ולעבודה עם הגז (יש לפנות לממונה בטיחות כימית ואחראי רעלים ביחידת הבטיחות).
 2. ככלל, אין לאחסן או להתקין גלילי גז דחוס דליק או רעיל בתוך מעבדה. על כן החוק מורה על העברת צנרת ואחסון חיצונית. למקרים מיוחדים ניתן לקבל אישור מיחידת הבטיחות בלבד להכנסת גליל גז, כאשר מותקנים אמצעים הנדסיים נוספים כגון: גלאי, ארון שאיבה ואמצעים נוספים לפי הצורך .
 3. אם היקף העבודה אינו גדול, יש לתכנן רכישה של גלילי גז קטנים – Lecture bottles.
 4. גלילי גז ישונעו על ידי הספק עד למחלקה על ידי עוזרי מנהל או עובדי המכון אך לא על ידי סטודנטים.
 5. בזמן קבלת הגליל יש לבצע את הבדיקות הבאות:
  1. תקינות ויזואלית של הגליל ובדיקת תוקף הבדיקה הידרוסטטית (כלל תוקף הבדיקה הוא עד חמש שנים כאשר בחלק מהגזים הרעילים יכול להיות פחות).
  2. מחלקה לא תחזיק במעבדות או בחצרי הבניין גלילי גז שתוקף הבדיקה ההידרוסטטית אינה בתוקף.
  3. הגליל נושא תווית זיהוי ברורה והסימון עליו תואם את התווית.
  4. על צוואר הגליל נמצאים הנתונים הבאים (ייבדק על ידי מזמין הבלון):
   1. תקן היצור
   2. מספר סידורי
   3. סמל מסחרי שם היצרן ו/או שם המזמין
   4. שם היצרן ו/או של המזמין
   5. תאריך מילוי
   6. כל התאריכים בהם נבדק הגליל בבדיקה הידרוסטטית
   7. לחץ העבודה המירבי
   8. שם הגז ומס' או"ם
  5. יש לוודא את תקינות הגלילים והאביזרים הנלווים (וסתים, ברזים, צנרת) לעיתים תכופות.
  6. גלילים חלודים/פגומים יש להחזיר באופן מידי לספק בתווך מחלקת הבטיחות.
  7. תוקף בדיקה הידרוסטטית הוא 5 שנים לכל היותר. אין לקבל גליל פג תוקף או בעל תוקף קצר מדי בהתאם לזמן העבודה המתוכנן עם הגליל. במידה שפג תוקף הבדיקה ההידרוסטטית יש לפנות את הגליל.
  8. גלילים בשימוש רגיל אשר לא נחשפו לגורמים מזיקים (קורוזיבים ואחרים), והם במצב חיצוני תקין, נשלחים מילוי ובדיקה הידרוסטטית אצל הספק.
  9. לפי התקנות, חלה חובה על יצרן החומר לספק את גיליון הבטיחות עם הספקת החומר ללקוח. הגיליון יכלול  16 פרקים, ויהיה כתוב בשפה האנגלית או העברית.
 6. יש לוודא כי גלילים מאוחסנים על פי כללי הבטיחות:
  1. במקום מוצל, מאוורר ויבש.
  2. קיימת הפרדה בין הקבוצות: גזים דליקים, גזים רעילים, גזים מחמצנים.
  3. הגלילים קשורים במתקן ייעודי למניעת נפילה.
  4. גלילי גז רעיל ו/או דליק: מוצבים בסככה ייעודית חיצונית, או בתוך ארון ייעודי עם יניקה מאולצת אל מחוץ למבנה. רצוי להשתמש בגלילים קטנים ככל הניתן כשהם קשורים בתוך מנדף תקין, הפועל ברציפות.
  5. אין לאחסן גלילי גז דליק במרחק של פחות מ- 6 מטרים מגלילי גז מחמצן.
 7. יחידת הבטיחות  תדריך את העובדים לפני תחילת העבודה עם גלילי הגזים. על ההדרכה לכלול את הסיכונים של הגזים ודרכי העבודה הבטיחותית עם גלילי הגזים.
 8. על העובד להשתמש בציוד מגן אישי ייעודי בזמן העבודה עם גליל הגז.