תפעול מערכות ואקום גבוה המכילות מלכודת הטמונה בחנקן נוזלי

לפני תפעול ראשוני של מערכת הוואקום יש לוודא שקיבלת הדרכה מראש הקבוצה או הממונה מטעמו ושהינך מצויד/ת בציוד מגן אישי מותאם.

מלכודת קור משמשת ככלי עיבוי השומר על קווי ואקום או משאבות מפני זיהום. כדי לשמור על תקינות משאבת הוואקום בלחצים נמוכים יותר, מומלץ להשתמש במלכודת קור. הדבר מסייע לעיבוי ממסים ונוזלים נדיפים, מונע מגע עם חומרים אלה ושומר על משאבת הוואקום מפני נזק. רצוי לשלב מלכודת קור בין מאיידים סיבוביים למשאבה בעת שימוש כזה. 

בעת שימוש במלכודת קור יש להקפיד על הפעולות הבאות:

חיבור והפעלת המערכת

 1. יש לחבר מלכודת נקייה ויבשה למשאבה ולקו הוואקום. השתמש בגריז מעבדתי כמצוין בסרטוט
 2. הפעל את המשאבה ליציאת ואקום לפני הכנסת המלכודת לתוך ה"דיואר" המכיל חנקן נוזלי. יש לוודא שמערכת הוואקום אטומה ואינה זולגת במיוחד אם נדרשת עבודה באווירה אינרטית בנוכחות Argon.
 3. חבר את הכלי שבו הדוגמה לקו הוואקום.
 4. מקם את המלכודת בתוך ה"דיואר" הממולא למחצה בחנקן נוזלי ופתח את הברז לפני שתתחיל את העבודה.

אם יש חשד כי נוצר חמצן/אוויר נוזלי (צבע כחול) במלכודת, יש לפנות את המקום, להזהיר את הסובבים אותך ולדווח מייד למוקד החרום 08-934-2999.

סגירה ופירוק

 1. יש לקרוא את כלל ההוראות עד סופן, לפני הפירוק.
 2. יש להסיר בזהירות את "דיואר" החנקן הנוזלי מהמלכודת וסגור את המשאבה.
 3. יש להקפיד לסגור את הברז בין קו הוואקום והמשאבה לפני סגירת המשאבה.
 4. יש לשחרר את הוואקום לאחר סגירת המשאבה למניעת שאיבה של שמן מן המשאבה למערכת.
 5. יש לאפשר למלכודת להגיע לטמפרטורת החדר.
 6. אם ישנה סבירות ללכידת אדים רעילים או קורוזיביים במלכודת יש למקם את כל המערכת בתוך המנדף הכימי.
 7. יש לפנות את הזיהומים (אם קיימים) מהמלכודת, לפי נהלי מכון ויצמן (פינוי פסולת כימית), ולנקות את המלכודת לאחר כל שימוש.

השתמשו בציוד מיגון אישי: משקפי מגן, חלוק מעבדה, נעליים סגורות וכפפות. בעת שימוש בחנקן נוזלי השתמשו גם במגן פנים מלא וכפפות מתאימות לחומרים קריוגניים.

וודאו תמיד כי המלכודת הינה מחוץ לחנקן הנוזלי לפני כיבוי משאבת הואקום, מכיוון שקיימת סבירות לעיבוי חמצן נוזלי. חמצן נוזלי/אוויר נוזלי (צבע כחול) הוא מחמצן חזק אשר מגיב עם חומרים דליקים ומחזירים, ועקב כך עלול לייצר סיכוני אש ופיצוץ.