פסולת כימית

הפרדת פסולת רגילה מפסולת מעבדה מסוכנת

פסולת רגילה מוגדרת כפסולת שאינה מכילה חומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.
פסולת רגילה מפנים לפחי האשפה ואלה מסולקים מן המעבדה על ידי עובדות הניקיון.
אין לשים בפסולת רגילה חפצים חדים כגון שברי זכוכית, פיפטות פסטר, מזרקים או כל חומר חד העלול לפצוע את עובדי הניקיון. יש לפנות חפצים חדים במיכל פלסטיק קשיח ייעודי  (sharp).

פינוי פסולת כימית נעשה לאזור מוגדר במחלקה המשולט בהתאם. אין להשאיר פסולת כימית במעבדה, בשטחים ציבוריים כגון מסדרונות, חדרי מכשירים וחדרי קור וחום.
בקבוקים ריקים נאספים בנפרד מן הפסולת המסוכנת, בתוך מתקן ייעודי באזור מוגדר לשם כך. 

כללים לפינוי פסולת כימית

 1. יש להקפיד על השלכת פסולת בהתאם לכללי התאימות בין הכימיקלים.
 2. יש לרוקן נוזלים כימיים למיכל איסוף ייעודי, לסמן במדבקת פסולת מתאימה, למלא פרטים ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
  ככלל, יש לפנות פסולת כימית באותו סוג כלי בו התקבל. למשל, חומר כימי שהתקבל למעבדה בכלי זכוכית יפונה בכלי זכוכית. כימיקל שהתקבל בכלי פלסטיק, יפונה בכלי פלסטיק מאותו סוג (ישנם סוגי פלסטיק שונים כמו פוליפרופילן, פוליסטירן וכו'. יש לוודא כי הכימיקל לא ימיס את הכלי בו הוא מאוחסן).

  דוגמאות: כלורופורם וקסילן יש לפנות, כל אחד בנפרד, בכלי זכוכית שכן הם עלולים להמיס כלי פלסטיק (למשל מיכלי מדיום שטופים).
  חומצה פלואורית HF ותמיסת- NaOH יש לפנות, כל אחד בנפרד, בכלי פלסטיק שכן הם מגיבים עם זכוכית. 

 3. יש להשאיר במנדף הכימי כלים עם שאריות נוזלים כימיים נדיפים (לאחר שרוקנו מתוכן) עד לנידוף מלא של שאריות הנוזל.
  לאחר הנידוף יושלכו כלי פלסטיק (מתכלים) לפח פסולת רגילה. כלים מזכוכית (לא מתכלים) יועברו לשטיפה לשימוש חוזר.
 4. כלי פלסטיק מזוהמים (שאריות כימיקלים לא נדיפים) יושלכו למיכל פסולת ייעודי או לשקית פסולת כימית (לא שקיות ביוהזארד). יש לסמן את השקית / המיכל במדבקה מתאימה ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 5. פסולת חדה מתכלה (מחטים, פיפטות זכוכית וכד‘) תושלך למיכל ייעודי לפסולת חדה  (sharp).

דגשים כלליים

 1. באחריות הסטודנטים והעובדים לפנות את הפסולת הכימית לנקודת איסוף הפסולת המחלקתית או הקומתית.
 2. יש להקפיד על הפרדת כימיקלים שאינם תואמים (ראה הקישור מטה) ע"מ למנוע תגובות כימיות ביניהם. ניתן להכניס לאותו מיכל מספר כימיקלים תואמים. אם קיים ספק לגבי התאימות, יש להפריד בין הכימיקלים.
 3. יש לסמן את החומרים באמצעות המדבקות המתאימות. ניתן להיעזר באפליקציה ייעודית בויצמן נט למציאת המדבקה המתאימה לכימיקל אותו מפנים. חובה לציין במפורש את שם החומר (בכתב יד ברור, לא בקיצורים), ריכוז החומר, שם המחלקה, מספר החדר ומס' טלפון של אחראי הפסולת במעבדה. 
 4. אין לפנות פסולת בכלי מעבדה כגון: ארלנמיירים, מבחנות, כוסות כימיות, גולות. יש להשתמש במיכלי פלסטיק 100 מ"ל - 5 ליטר או בבקבוקי זכוכית נקיים (בהתאם לחומר אותו מפנים) ולמלא לכל היותר 80% מנפח הכלי.

אתידיום ברומיד

אתידיום ברומיד עד ריכוז 1ug/ml אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה רגילה. נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. ריכוז הגבוה מ- 1ug/ml יש לטהר את הפסולת במקום באמצעות פחם פעיל או תיונים (פרטים ביח' הבטיחות).

יודגש כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמאות, חיתולים וניירות, המשמשים לניגוב משטחים, שנרטבו מתמיסות ההרצה (שולחן UV, טיפות שנשפכו על שולחן ההרצה/רצפה), מכילים ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש לספגם ולפנותם לפח רגיל. אריזות ריקות בקבוקוני טפי מפלסטיק שהכילו אתידיום ברומיד עד לריכוז  1mg/ml יפונו כאשפה רגילה.

פינוי פסולות - סרטון הדרכה