כללי עבודה במנדף כימי

  1. יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת בכתב ע"י יחידת הבטיחות.
  2. לפני תחילת העבודה יש לוודא את פעילותו התקינה של המנדף: נורית ירוקה דולקת ואין התרעה קולית. יש לוודא כי תווית הבדיקה של המנדף בתוקף.
  3. בזמן העבודה במנדף ובסיום העבודה במנדף, על החלון הקדמי של המנדף להיות סגור למינימום האפשרי.
  4. יש לוודא שעל משטח העבודה במנדף אין חומרים כימיים מיותרים, העלולים להוות סיכון כלשהו במהלך העבודה או במקרה של שפך חומר כימי.
  5. יש להניח כלים המכילים חומרים מסוכנים לפחות 15-20 ס"מ בעומק משטח העבודה של המנדף. כמו כן, אין למקם כלים וציוד לאורך דפנות המנדף.
  6. אין לאחסן כימיקלים וציוד שאינו בשימוש במנדף.
  7. כאשר מערכת היניקה של המנדפים נפסקת תוך כדי עבודה על העובד לסגור מיידית את הכלים הפתוחים שבמנדף, להוריד את חלון המנדף למינימום, ללחוץ על כפתור החירום של המנדף ולהתרחק מהמעבדה עד לבירור פשר התקלה. אם נמצאים במעבדה עובדים נוספים, יש להרחיק גם אותם. יש ליידע את הממונה הישיר ולדווח למוקד השרות המכוני 08-934-9106.