אמצעי בטיחות במעבדה כימית

שילוט ומידע

בכל מעבדה יש להתקין שילוט וסימוני אזהרה המיועדים להזהיר את העובדים מפני חומרים מסוכנים, להסב את תשומת ליבם לסיכונים אפשריים ולהורות להם על שימוש באמצעי מיגון. יש לאפשר לעובדים להכיר את החומרים הכימיים המסוכנים הנמצאים בשימוש, אזורי האחסון, אמצעי בטיחות, ציוד חרום ויציאות החרום. שילוט אזהרה מסופק על ידי יחידת הבטיחות.

גיליון בטיחות - MSDS

גיליון בטיחות MSDS מכיל מידע מפורט על החומר המסוכן הכולל את תכונות החומר, לרבות סיכוני בטיחות ובריאות בעבודה בשגרה ובעת אירוע חריג.  ניתן לקבל דפי מידע מהספק ממנו נרכש הכימיקל. יש לוודא שגיליון הבטיחות מעודכן (עד שנתיים אחורה). ניתן להשוות בין גיליונות בטיחות של ספקים שונים ולהתייעץ עם צוות יח' הבטיחות. יש לעיין בגיליון הבטיחות של החומר לפני הזמנתו ולוודא שהשימוש בו ודרך אחסונו מובנים.

אחסון חומרים כימיים

חובה לאחסן חומרים כימיים בהתאם לתכונותיהם ולתאימות החומרים. ראה סעיפים 7, 10 בגיליון הבטיחות של החומר. 

יש לשלט את אזורי האחסון, מגירות וארונות, של החומרים הכימיים על פי קבוצות הסיכון.

בחומרים מסוכנים במיוחד - מגיבי מים/נפיצים/דליקים מאד - יש לאחסן ולטפל בזהירות מרבית. 

ניתן לפנות ליחידת הבטיחות בכל שאלה.