מבער גז מעבדתי (בונזן)

החלפת מיכל בגזיה

 

מבער גז מעבדתי (בונזן)

יש להחליף מיכל גזיה במנדף כימי. את המיכל הישן להשאיר למשך לילה במנדף עד ריקון מוחלט ואז לפנות. 

מס תמונה הסבר
1 סגור את ברז הגז, בדוק שהמיכל ריק על ידי נענוע המכשיר, וודא שלא נשמע שקשוק נוזל.
2 שחרר לחלוטין את הברגת המערכת "ברז המבער"
3 הוצא את "ברז המבער" מבית המיכל והנח אותו על גבי משטח העבודה.
4 הסר את תחתית בית המיכל , הבא את הלשונית אל הפתח בגוף המבער, ושלוף את התחתית
5 הוצא את מיכל הגז הריק ממקומו והשאירו לנידוף מושלם בתוך המנדף למשך יממה.
6 המצב לפני הכנסת מיכל גז חדש
7 הכנס מיכל גז חדש אל תוך בית המיכל
8 הרכב את תחתית בית המיכל, וודא שהקימורים לכיוון המיכל, סובב את התחתית.
9 ודא כי בית המחט אכן קפיצי, והמחט אינה בולטת. ודא שהברז סגור
10 הברג את מערכת "ברז המבער" לתוך בית המיכל, וחזק אותו היטב.