נוהל שקילת אבקות

שקילה של אבקות עלולה לגרום לעובד להיחשף אליהן, וזאת עקב נטייתן של אבקות רבות לצבור מטען חשמלי סטטי, הגורם לפיזורן באוויר ולהיצמדותן למשטחים שונים באזור השקילה.
בדרך כלל מיועדת השקילה לצורך הכנת תמיסה בריכוז מסויים על פי הנדרש לתהליך.
העמדת מאזניים בתוך מנדף אינה מומלצת, עקב זרימת האוויר במנדף, הגורמת לעוות של תוצאות השקילה וכן לחסימת מנדף.
ככלל, יש להעדיף רכישה של תמיסות מוכנות מראש, כגון תמיסות של אקרילאמיד, סודיום דודציל סולפט .(SDS) אם אין ספק מסחרי של תמיסות מוכנות, יש לפעול על פי הנהלים הבאים:

  1. יש למקם את המאזניים בקרבת המנדף (עדיף מנדף ביולוגי), אך לא בתוכו.
  2. יש להשתמש בכלי קיבול בעל פקק מתברג להכנת התמיסה.
  3. יש לאפס את המאזניים כאשר כלי הקיבול הריק לרבות הפקק מונחים עליהם.
  4. יש להעביר אבקה מאריזתה המקורית אל כלי הקיבול בתוך המנדף ולסגור את הפקק.
  5. יש לנקות את הכלי ואת סביבת העבודה, מכל אבקה שהתפזרה, ולהחליף כפפות.
  6. יש לשקול את הכלי אליו נוספה האבקה במאזניים שאופסו קודם לכן. לפי המשקל, צריך לחשב את כמות הממס הדרושה לצורך קבלת הריכוז הרצוי. במידת הצורך, אפשר להוסיף עוד אבקה.
  7. אם הממס נדיף, יש להוסיפו במנדף כימי.  אם הממס אינו נדיף, יש להוסיפו במנדף ביולוגי.
  8. אם האריזה המקורית מכילה כמות מועטה של מוצק, ניתן להוסיף לתוכה ישירות את הממס, תוך הסתמכות על המשקל המצוין על גבי האריזה.