ראש אגף

Picture of Avraham Einat

אברהם עינת

משרד+972-8-934-3868

מיטל מיכל ארגמן שגב

משרד +972-8-934-3869

תחומי הפעילות של האגף

ראשות תחום משאבי-אנוש

ליווי עובדים ומנהלים בכלל היבטי משאבי אנוש החל מקליטה למכון ועד לסיום העסקה, ביחידות המכון השונות.

תחום שרותי עבודה סוציאלית באגף משאבי אנוש

תמיכה וסיוע אישי ודיסקרטי לעובדי המכון ולתלמידי המדרשה בסוגיות הנוגעות ללחץ, התמודדויות רגשיות, נפשיות, סיוע במצוקות ומשברים אישיים.

תחום רווחה

ניהול מדיניות הרווחה במכון ואחריות כוללת לניהול והפקה של פעילויות הרווחה, המתנות, ההטבות והאירועים של עובדי המכון

ענף גיוס ופיתוח משאבי אנוש באגף משאבי אנוש

אחריות מקצועית על תחומי הפיתוח הארגוני והלמידה של עובדים ומנהלים במכון.

ענף תכנון, השמה וקידום כא באגף משאבי אנוש

ליווי עובדים בתהליכי ניוד לתפקידים במכון, אחריות על תהליכי תכנון כוח אדם וועדות לקידום עובדים, וניהול המבנה הארגוני ושינויי סטטוס העסקה.

ענף שכר פנסיה וביטוח אגף משאבי אנוש

אחריות כוללת לניהול ותפעול שכר העובדים במכון, ביטוחים שונים ופנסיה כמו גם אחריות על הטיפול בנושאי נוכחות.