סגן נשיא לפיתוח משאבים

פרופ׳ רועי עוזרי
Prof. Roee Ozeri
סגן נשיא לפיתוח משאבים

פרופ׳ רועי עוזרי

משרד +972-8-934-3952
פקס +972-8-934-4100

עוזרת בכירה לסגן נשיא לפיתוח משאבים
רחל אסתר באומן

משרד +972-8-934-4463

מנהלת לשכת סגן הנשיא
אלין ראטלי

משרד +972-8-934-3952

סגן נשיא למינהל וכספים

פרופ׳ אלון הרמלין
Prof. Alon Harmelin
סגן נשיא למינהל וכספים

פרופ׳ אלון הרמלין

משרד +972-8-934-3900

עוזרת בכירה לסגן נשיא למינהל וכספים
אילנה אלון

משרד +972-8-934-3769

מנהלת לשכת סגן נשיא למינהל וכספים
רעות וויכטר

משרד +972-8-934-3900
פקס +972-8-934-3120

סגן נשיא ליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא
Prof. Irit Sagi
סגן נשיא ליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא

משרד +972-8-934-3899
פקס +972-8-934-4153

עוזר בכיר לסגן נשיא ליישומים טכנולוגיים
פז ברנט

משרד +972-8-934-4250

מנהלת לשכת סגן נשיא ליישומים טכנולוגיים
אוראל ואקנין

משרד +972-8-934-3899

היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

מיכל נוה
Adv. Michal Naveh
היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

מיכל נוה

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106

מנהלת לשכת היועצת המשפטית
מיטל לוי

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106

המבקר הפנימי ונציב תלונות

דורון יונאי
Doron Yonai
המבקר הפנימי ונציב תלונות

דורון יונאי

משרד +972-8-934-4056
פקס +972-8-9344152

מנהלת לשכת המבקר הפנימי ונציב תלונות ציבור
רננה רחל פריגת

משרד +972-8-934-3998
פקס +972-8-934-4152