סגן נשיא

פרופ׳ זיו רייך

Prof. Ziv Reich
סגן נשיא

פרופ׳ זיו רייך

משרד +972-8-934-3952
פקס +972-8-934-4100

ראש מטה סגן הנשיא לפיתוח משאבים ותקשורת
רחל אסתר באומן

משרד +972-8-934-4463

מנהלת לשכת סגן הנשיא
אלין ראטלי

משרד +972-8-934-3952
סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת

פרופ׳ רועי עוזרי

Prof. Roee Ozeri
סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת

פרופ׳ רועי עוזרי

משרד +972-8-934-2907
פקס +972-8-934-4100

ראש מטה סגן הנשיא לפיתוח משאבים ותקשורת
רחל אסתר באומן

משרד +972-8-934-4463

מנהל לשכת סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת
פיונה אהרונסון

משרד +972-8-934-2907
סגן נשיא למינהל

אלון וינגרטן

Mr. Alon Weingarten
סגן נשיא למינהל

אלון וינגרטן

משרד +972-8-934-3900

ראש מטה סגן הנשיא למנהל
עדי זהבי

משרד +972-8-934-3769

מנהלת לשכת סגן הנשיא
דוריס מיכאלה ווגט

משרד +972-8-934-3900
סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא

Prof. Irit Sagi
סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא

משרד +972-8-934-3899
פקס +972-8-934-4153

ראש מטה סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים
פז ברנט

משרד +972-8-934-4250

מנהלת לשכת סגן נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים
שרית נקש

משרד +972-8-934-3899