סגן נשיא למינהל וכספים

פרופ׳ אלון הרמלין

Prof. Alon Harmelin
סגן נשיא למינהל וכספים

פרופ׳ אלון הרמלין

משרד +972-8-934-3900

ראש מטה סגן הנשיא למינהל וכספים
אילנה אלון

משרד +972-8-934-3769

מנהלת לשכת סגן נשיא למינהל וכספים
רעות וויכטר

משרד +972-8-934-3900
פקס +972-8-934-3120
סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא

Prof. Irit Sagi
סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים

פרופ׳ אירית שגיא

משרד +972-8-934-3899
פקס +972-8-934-4153

ראש מטה סגנית נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים
פז ברנט

משרד +972-8-934-4250

מנהלת לשכת סגן נשיא לחדשנות וליישומים טכנולוגיים
אוראל ואקנין

משרד +972-8-934-3899
סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת

פרופ׳ רועי עוזרי

Prof. Roee Ozeri
סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת

פרופ׳ רועי עוזרי

משרד +972-8-934-2907
פקס +972-8-934-4100

ראש מטה סגן הנשיא לפיתוח משאבים ותקשורת
רחל אסתר באומן

משרד +972-8-934-4463

מנהל לשכת סגן נשיא לפיתוח משאבים ותקשורת
פיונה אהרונסון

משרד +972-8-934-2907