היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

עו"ד מיכל נוה

Adv. Michal Naveh
היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

עו"ד מיכל נוה

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106

מנהלת לשכת היועצת המשפטית
מיטל לוי

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106