רקע כללי

הפקולטה לביוכימיה היא אחת משתי הפקולטות למדעי החיים במכון. מחקר ביוכימי מתמקד בתהליכי החיים ברמת המולקולות, התאים, האיברים, האורגניזמים והמערכות האקולוגיות. בבסיס כל הרמות הארגוניות הללו נמצאות הביו-מולקולות, כולל הדנ"א (DNA), הרנ"א (RNA), חלבונים, רב-סוכרים ומולקולות קטנות.

מחלקות

דיקן

Prof. Rivka Dikstein

פרופ׳ רבקה דיקשטיין

משרד+972-8-934-2362

פרטי קשר של הפקולטה

מזכירת הדיקן: ברכה רגן

משרד +972-8-934-4530
פקס +972-8-934-4118

ראש מנהל הפקולטה: רונן לוי

משרד +972-8-934-3675