רקע כללי

המחקר המתבצע בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב נע ממחקרים מופשטים ותיאורטיים במתמטיקה ומדעי המחשב ועד פרויקטים העושים שימוש במתמטיקה ומדעי המחשב לטובת תחומי מדע אחרים ולטובת יישומם בפיתוחים תעשייתיים מובהקים.

מחלקות

דיקן

Prof. David Peleg

פרופסור דוד פלג

משרד+972-8-934-3478

פרטי קשר של הפקולטה

מזכירת הדיקן: קרול וינטרוב

משרד +972-8-934-3545
פקס +972--934-6023

ראש מנהל הפקולטה: