רקע כללי

המחקר המתבצע בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב נע ממחקרים מופשטים ותיאורטיים במתמטיקה ומדעי המחשב ועד פרויקטים העושים שימוש במתמטיקה ומדעי המחשב לטובת תחומי מדע אחרים ולטובת יישומם בפיתוחים תעשייתיים מובהקים.

מחלקות

דיקן

Prof. Michal Irani

פרופ׳ מיכל אירני

משרד+972-8-934-4297

פרטי קשר של הפקולטה

ראש מנהל הפקולטה: צבי שטרנהיים

משרד +972-8-934-3758