רקע כללי

מחקר בפקולטה לכימיה נע בין סדרי גודל, מהננו-מטרי ועד הבין-כוכבי. תחומי המחקר כוללים תהודה מגנטית בעלת השלכות אפשריות על שיטות הדמיה מהירות ויעילות יותר; כימיה אורגנית וירוקה עם פוטנציאל שימוש לטובת סביבה נקייה יותר; מדעי כדור הארץ, בעלי השלכה על הסביבה; הפיסיקה של הביולוגיה וביולוגיה מבנית, מחקר חומרים ועוד.

מחלקות

דיקן

Prof. Yinon Rudich

פרופ׳ ינון רודיך

משרד+972-8-934-4237

פרטי קשר של הפקולטה

ראש מנהל הפקולטה: אופירה-תפחה חבה בחר

משרד +972-8-934-2267