אודות התכנית

התכנית מיועדת לתלמידי המחקר לתואר שני ושלישי של מכון ויצמן למדע, לפוסט-דוקטורנטים במכון ולבוגרי המכון. הלימודים מתבצעים במהלך שנים. מטרת התכנית לאפשר לתלמידי מחקר במדעים להתוודע לתאוריה ולפרקטיקה בחינוך מתמטי/מדעי. חלק מהבוגרים משתלבים במערכת החינוך במסגרות שונות, אחרים תורמים לחינוך המדעי במהלך הקריירה שלהם כמדענים, למשל, במסגרות לפיתוח מקצועי של מורים, וכן הכלים שרוכשים עוזרים להם בהוראה האוניברסיטאית. התכנית כוללת 7 קורסים עיוניים ופרקטיקום המורכב מהתנסות בית-ספרית והשתתפות בפרויקט פיתוח במחלקה להוראת המדעים.
פרטים נוספים באתר מדרשת פיינברג.

אתר מדרשת פיינברג