קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים עוסקת מזה למעלה מ-40 שנה במחקר בתחום הוראת הכימיה.
הקבוצה עוסקת במחקר והפעלה של מסגרות שונות להתפתחות מקצועית של מורי כימיה ותכניות מגוונות של הכשרה מקצועית בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, ובראשה עומדת פרופ' רון בלונדר.

בנוסף, עוסקת הקבוצה, בפיתוח, הפעלה והערכה של חומרי למידה בכימיה לחטיבה העליונה של בית הספר העל יסודי (כתות י'-יב'). חומרי הלמידה מותאמים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך. פותחו חומרי למידה לתלמיד ולמורה הכוללים ספרי לימוד, מדריכים למורה ואמצעי הוראה נוספים כגון: לומדות מחשב, משחקים לימודיים וסרטים.

חברי הקבוצה שותפים לפרויקטים שונים בנושאים של קידום המחקר והפרקטיקה של הוראת הכימיה בארץ ובחו"ל, חברים בוועדות בין-לאומיות, ומוזמנים לכנסים ולסמינרים בכל העולם.

את חברי קבוצת הכימיה ניתן למצוא: בבניין ריבשטיין, במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע. לרשותכם – מפת התמצאות.

  • אתר קבוצת הכימיה
  • תכנית רוטשילד ויצמן – לימודים לקראת תואר שני