קבוצת הוראת מדעי כדור הארץ עוסקת במחקר, פיתוח והפעלה של תכניות לימודים בכל מערכת החינוך מגן ילדים ועד לחטיבה העליונה.
תכניות הלימוד מתמקדות בפיתוח תובנה סביבתית על פי גישת "מערכות כדור הארץ". גישה הוליסטית זו מתייחסת לכלל מרכיבי כדור הארץ תוך דגש ליחסי הגומלין בין מרכיבי כדור הארץ הטבעיים לבין פעילות האדם.
הקבוצה מתמחה בפיתוח תהליכי הוראה לגירוי אינסטינקט הלמידה תוך שילוב מערכתי של כל סביבות הלמידה (הסביבה החוץ-כיתתית, מעבדה, מחשב וכיתה).

זרקור על השגי קבוצת מדעי כדור הארץ