הקבוצה לחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי מאגדת בתוכה חברי סגל, פוסט-דוקטורנטים, סטודנטים לדוקטורט ולמסטר ויועצים בעלי רקעים מדעיים מגוונים.

הקבוצה לומדת את התפתחותם (ההתייחסות כאן היא גם למיומנויות וגם לרעיונות) של מיומנויות מדעיות ורעיונות מדעיים בסיסיים שהם מרכזיים לכל הדיסציפלינות המדעיות, מפתחת חומרי למידה אינטר-דיסציפלינריים. הקבוצה חוקרת גם את הגורמים האקולוגיים שמשפיעים על המוטיבציה ועל מכוונות-המטרה של תלמידים בלימודי המדע הבית-ספריים, כמו גם על השתתפותם בפעילויות כוונות-מדע (פעילויות כוונות-מדע? זה ביטוי שגור? לא מכוונות-מדע?) אחרי בית-הספר. בנוסף, הקבוצה פועלת לשינוי המדיניות הנוגעת לחינוך המדעי ולשינוי בדרכי היישום של מדיניות זו.