פרטי קשר

המחלקה להוראת המדעים
מכון ויצמן למדע
הרצל 234
רחובות, ישראל, 76100

מיקום: לניווט באמצעות וייז