פרופ׳ מיכל ארמוני
יו״ר הועדה
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
פרופ׳ רון בלונדר
חברת הועדה
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
פרופ׳ ענת ירדן
חברת הועדה
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
פרופ' בוריס קויצ'ו
חבר הועדה
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
עו"ד אילנה אייל
חבר הועדה
הלשכה המשפטית, מכון ויצמן למדע
פרופ' גיא אנוש
חבר הועדה
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אילנה הופפלד
מרכזת הוועדה
המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע