רקע כללי

המחלקה עוסקת במחקר ופיתוח בהוראה ולמידה של התחומים; מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים ומדעים רב-תחומיים כמו מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים (מו"ט חט"ב), ומדע וטכנולוגיה בחברה בביה"ס העל-יסודי (מוט"ב). רוב הפעילויות מיועדות לכיתות ז-יב, אך יש פעילויות נבחרות גם בכיתות גן-ו, ובחינוך הגבוה. הטווח הרחב של הפעילויות ושל תחומי הדעת הפועלים תחת גג אחד מאפשר שיתופי פעולה רב-תחומיים ואינטראקציות ברוכות בתוכניות מחקר, פיתוח והפעלה, כמו למשל בתכנית רוטשילד-ויצמן (שתתואר בהמשך), או בין קבוצות שונות העוסקות בפיתוח מקצועי של מורים.

קבוצות הדעת של המחלקה להוראת המדעים