הקבוצה עוסקת בתהליכי הוראה ולמידה של מדעי המחשב בהקשר של קבוצות גיל מגוונות – בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, החטיבה העליונה ומוסדות להשכלה גבוהה. מהות התחום ועקרונותיו מהווים חוט מקשר בין כל המחקרים והפרויקטים שמתבצעים בקבוצה.