• תאריך ושעה: 15 מאי 2022 שעה: 14:30-16:00

    הרצאות חיצוניות במסגרת פגישות קבוצת המתמטיקה

    מיקום: בניין להוראת המדעים ע"ש סידני מאושר

    בהשתתפות: נארח במחלקה את ד"ר ליהיא תלם (Lihi Telem) מלמדת במכללת בית ברל ובמכללת סמינר הקיבוצים. פוסטדוקטורנטית בטכניון.